Ekonomi

ASO Yalın Üretim Sistemi ile 6 firmanın daha karlılık oranlarını artırdı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Model Fabrika 14. ‘Öğren Geri Dönüş Programı’ ile Yalın Üretim Sistemine geçiş sayesinde karlılık oranları, günlük üretim miktarı ve toplam ekipman verimliliği gibi noktalarda yüzde 160’a varan artış 6 üye şirkete yeni yatırım yapılmadan. tedarik edilen.

ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Aralık 2018’de hizmete açıldı. Üretimde verimliliğin artırılması ve üretimin hızlandırılması amacıyla kurulan Model Fabrika’da, dijital dönüşüm süreci; Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmellik ilkelerinin öğretilmesiyle sağlanmaktadır. Model Fabrikası, deneyimsel öğrenme unsurlarına dayalı programlar benimsiyor; yüzde 65’i uygulanıyor ve yüzde 35’i kurumsal eğitimlerden yararlanıyor.

Model Fabrikanın ana hizmet alanlarından biri olan Öğren Geri Dönüş Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASO, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle Mayıs 2019’da resmi olarak başladı. ). Öğren-Geri Dönüş Programı ile KOBİ’lerin ve küçük işletmelerin “Yalın Üretim Metodolojisi” ile verimliliklerini önemli ölçüde artırmaları, kazanımlarını kendi içlerinde yayarak sürdürülebilir hale getirmeleri, sadece iş akışlarını değiştirerek iş hacimlerini ve istihdamlarını artırmaları sağlanmaktadır. Yeni yatırım yapmadan üretime bakış açısı.

Bu kapsamda ASO Hizmet Binası Zafer Çağlayan Meclis Toplantı Salonu’nda ASO Model Fabrika 14. Öğren Geri Dönüş Programı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ASO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Çet ve ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek’in yanı sıra Öğren-Geri Dönüş Programına katılan 6 firmanın temsilcileri ve ASO üyeleri katıldı.

ASO Lider Yardımcısı Ercan Cet, burada yaptığı konuşmada, inovasyon ve teknoloji alanında önemli bir dönüm noktasının geçildiğini belirterek, “15-19 Ocak tarihleri ​​arasında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen zirvede ele alınan ana konular; ‘Güvenin Yeniden İnşası’nın ana temasının teknolojideki yenilikler, robotik gelişmeler olduğunu belirterek, “Yapay zekayı ve dijitalleşmeyi gördük. Dijital teknolojiler ve inovasyon artık sürdürülebilir bir ekonominin en önemli araçları. Bu yetkinlikleri elde ettiğimizde verimliliği artırarak önemli bir rekabet avantajı sağlayacağımız aşikar” dedi.

Dünyada rekabetçiliğin hızla değiştiğini savunan Cet, “Bu nedenle ülke olarak ikili dönüşüm ve verimliliğe odaklanmanın yanı sıra verimli yapay zeka seferberliğini de öne çıkarmalıyız. Bunları başaramazsak biz ülke olarak biz de bunu başaracağız. Ülkemiz hem coğrafi konum avantajını hem de yetenekli iş gücümüz sayesinde kazandığımız rekabetçi iş gücünü kaybedecek.” “Kaybedebiliriz” dedi.

Sanayileşme ve bilgi toplumuna giden yolda dünya ülkelerinde endüstriyel robot kullanımının yaygınlaştığı bilgisini veren Cet, “Gelişmiş ülkelerde endüstriyel robotlar artık sadece birkaç büyük firmanın tekelinde kalmayıp, endüstriyel robotlar olarak kullanılıyor. tüm sanayi kolları ve orta ölçekli firmalar. Sanayide ülkeler bazında endüstriyel robot kullanımı 10 bin.” Çalışan başına düşen robot sayısıyla ölçülür ve Robot Yoğunluğu olarak adlandırılır. 2022 yılında dünya genelinde ortalama Küresel Robot Yoğunluğu 10 bin çalışan başına 151 robotla en yüksek seviyesine ulaştı. Bu oran Güney Kore’de 1.000, Singapur’da 730, Almanya’da 415’tir. “Ülkemiz 40 robotla bu konuda çok geride” dedi.

ASO Başkan Yardımcısı Ata, ASO Model Fabrika olarak 5 yıldır gelişen, değişen ve dönüşen dünyada öncü rol oynamaya çalıştıklarını savunarak, “Bu süre zarfında son teknolojiyi zorlayarak birçok başarıya imza attık. Sürdürülebilir çözümler üreterek geleceği şekillendiriyoruz.”

Ata, sonuçlarını paylaştıkları Öğren Geri Dönüş Programı tanıtımlarında, 4 ayda yeni yatırım yapmadan sadece üretime bakış açısını değiştiren ‘Yalın Sistem Yaklaşımı’nın sahada ne kadar fark yarattığına herkesin tanık olduğunu kaydetti.

Ata, konuşmasına şöyle devam etti:

“Pilot alanda elde edilen kazanımların ciroya yansıması nedeniyle Learn Return Programlarımızın aslında kendi kendini amorti eden bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunun en somut kanıtı ise hesaplanan yatırımın geri dönüş süresinin kısa olmasıdır. yani program hizmet bedeli günlere düşürülür.”

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Tütek, ASO Model Fabrikaların önemli dediği görevleri yerine getirdiğini belirterek, “Türkiye’deki sanayicinin verimliliğinin ve karlılığının artmasını sağlıyor. Ülkemize kazandırmak istiyorsak” dedi. hep birlikte öncelikle sanayicilerimizin sanayi tesislerinden para kazanmasını sağlamalıyız.Çünkü eskiden bir işi fiyatlandırırken müşterimiz bizden teklif isterdi.Bu fiyatları verirken maliyetlerimizi çıkarırdık ve sonra biz yapardık. Maliyetlerimizin üstüne makul bir kar koyup müşterimize sunuyoruz. Artık her eserin coğrafyasına göre bir piyasa fiyatı var. Yani bir eser Alman ise farklı bir fiyatı var. Türk ise o farklı bir fiyatı var. Ancak bu fiyatın dışında bir fiyat bulamazsınız. Dolayısıyla karımızı artırmak için iki şeye ihtiyacımız var: Birincisi maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor, ikincisi ise sosyal kalite değerini artırmamız gerekiyor. Her iki durumda da Model Fabrika bu görevi yerine getirir. yerine getirmeye çalışıyor. “Tam olarak o noktaya ateş ediyor” dedi.

Model Fabrika’da yaptıkları işin teknik bir konu olmadığını belirten Tütek, “Biz bir şeyin kullanımını öğretmiyoruz. Kültürel bir değişim yapıyoruz. İnanın bu çok zor ve zaman alıcı bir şey. Seçim ancak yapmaktır. Yarın başlarsa bugüne göre bir gün geride kalacağız. Emel, Türkiye’nin kalkınmasının amacı ülkemizde daha iyi kurallarla yaşamaksa gömleğin ilk düğmesi hayata geçiş olmalıdır” dedi. Yalın Üretim. Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklersek, başka gerçekler de gelecektir. Yalın Üretimin sektörde yaygınlaşması için ne yazık ki çok geç kaldık. Artık kaybedecek bir dakikamız bile kalmadı. ” çok hızlı, çok hızlı hareket edin. Eğer birileri Model Fabrika sayesinde bu ihtiyacı hissetmişse, cesaretimizi toplayıp hızlı hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

Öğren-Dönüş Programına katılan 6 firmanın üst düzey yöneticileri, tanıtım toplantısının ardından şirketlerinin saha çalışmalarının sonuçlarını ve şirketlerin program süresince yaşadıkları deneyimleri paylaşarak sona erdi.

Programın sonuçları

ASO Model Fabrika 14. Öğren ve Geri Dön Programı kapsamında acil aydınlatma sistemleri üreten bir fabrikada ortalama 2 işte günlük üretim sayısında yüzde 131 artış, çalışma süresinde ise yüzde 56 azalma sağlandı. . Ayrıca söz konusu firmada program ile iş başına personel maliyetlerinde %59 oranında azalma sağlanırken, yatırımın geri dönüş süresi de 8 güne düştü.

Programla bulaşık makinesi sepetleri, buzdolabı rafları ve çekme tel üreten bir firmada tel kesme üretiminde yüzde 21, fiş çakma üretiminde ise yüzde 13,2 artış sağlandı. Şirkette çalışanlara yapılan yeterlilik matrisleri ile mevcut durumun belirlenmesi ve eğitim verilmesine yönelik adımların atılması gibi iyileştirmelerle kalıp değiştirme süresi yüzde 22 oranında azaltılırken, yatırımın geri dönüş süresi de 11 güne indirildi. .

10 ülkeye ihracat yapan, askeri ve seferberlik kampları, okullar, rezidanslar, hastaneler, yurtlar ve GSM kabinleri kuran firmada, proje kapsamında toplam ekipman verimliliğinde yüzde 74 artış, kalıp değişim süresinde ise yüzde 60 azalma sağlandı. programı.

OSTİM’de 1996 yılında kurulan asansör güvenlik ekipmanları üreten fabrikada, program ile üretim takip formlarının oluşturulması, 150 metrekare alan tasarrufu ve uzman operatör kalıp model ayarı için makine duruşlarının azaltılması sonucunda toplam ekipman verimliliği yüzde 42 arttı. yüzde 12 oranında azalırken, kalıp ve Model değiştirme süresi de yüzde 33 oranında azaldı.

Otomotiv, mimari, endüstriyel, balistik ve ısı yalıtımlı cam üreten 230 çalışanlı fabrikada, program kapsamında fazla mesailerin yüzde 100 azaltılması, üretim hedeflerinin belirlenmesi ve günlük performans takibi sonucunda, günlük ortalama Lamine ürünlerde üretim miktarı yüzde 67, cam işlemede ise yüzde 80 arttı. tedarik edilen. Ayrıca fabrikadaki toplam ekipman verimliliğinde yüzde 58’lik bir artış ve fazla mesai gerekliliklerinde de yüzde 100’lük bir azalma sağlandı.

Program ile 15 ülkeye ihracat yapan endüstriyel mutfak ekipmanları üreten bir fabrikada tek kesimli akış üretim modeline geçilmesi, anlık performans takibi sağlanması ve 120 metrekare alan tasarrufu sağlanması sonucunda günlük yüzde 192 artış sağlandı. üretim sayısında yüzde 133’lük artış elde edildi. – ANKARA

karaisali-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort